Pro Regno Mariano – Kemenes Gábor

2020. december 8-án a Pro Regno Mariano díjat Kemenes Gábor atya kapja. A laudáció elhangzott a budapesti Szent István Bazilikában.


Már kisgyermek korától kezdve erős alapokat kapott szerető, nagycsaládi körben felnőve, így hamar bekapcsolódott a Katolikus Egyház szolgálatába, mint ministráns vagy épp énekkari tag. Huszonévesen döntött Isten ügye mellett és szentelték fel papnak.

A rendszerváltás előtti időkben egy-két évente küldték újabb és újabb szolgálati helyekre, ebből a kóborlós időszakból ered regnumi beceneve.

Végül lehorgonyozták egy olyan plébániára, ahol nagy szükség volt az ő lendületes, barátságos és közvetlen személyiségére, hogy segítse az ott elindult – regnumi alapokon nyugvó – közösségépítést.

Plébánosi teendői mellett sok minden mással is foglalkozik, ahova Isten szeretete küldi.

Azt felsorolni, hogy mennyi helyen, kiknek segít, akár rendszeres szolgálattal, biztosan sikertelen vállalkozás lenne, így most kizárólag a Regnum közösségében végzett tevékenységeire szorítkozva a következőket érdemes megemlíteni:

  • Jelenleg két helyi regnumnak is papja 20, illetve 36 éve, mindkét helyi regnum munkáját teljes szívvel, aktívan kíséri a kezdetektől folyamatosan, mind a mai napig. Nélküle egyik se lenne az ami. Mindkét helyi regnum minden vezetőségi gyűlésen ott van, a gyerekek táboraiba eljár. Minden évben több, akár 3-4 regnum csapatot készít fel elsőgyónásra, elsőáldozásra és bérmálkozásra.

  • Ott van mindenhol, ahol szükség van rá, sokszor teljesítőképessége határát súrolva.

  • A mostani rendkívüli helyzetben is rendíthetetlenül teszi mindazt, amit eddig is, alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez. Hamar beletanult az online közvetítések világába, sokakat segítve ezzel, bár ez nem meglepő, mivel az elektronikai eszközök világában mindig könnyedén elboldogult. Fiatalos lendülettel, rugalmasan tud alkalmazkodni a változásokhoz.

  • Bármely szentség kiszolgáltatásánál kreatív leleményességgel képes átformálni a megszokott, rutin szertartásokat valami egészen egyedi különlegességgel, amitől ezek a közösségi élmények igazán bensőségessé, személyre szabottá és emlékezetessé válnak.

  • Szereti újraértelmezni és újraformálni a túlságosan is berögzült megszokásokat, hogy ezzel új és friss lendületet kapjunk, kizökkentve minket a robotpilóta üzemmódból, hogy a hitünk sokkal tudatosabban megélt, az életünket átszövő mély szeretet lehessen.

  • Nagy érték benne, hogy teret enged a Lélek áramlásának önmagán keresztül, így Isten nekünk szánt személyes üzenetei könnyebben jutnak el hozzánk általa.

Kedves Gábor atya (Góbor)! Hálásan köszönjük a Közösségért tett megannyi szolgálatodat! A Szűzanya oltalmazzon és Isten áldása legyen rajtad!