Együtt az úton – ljubljanai taizéi találkozó

A fotókért köszönet Kapitány Ágostonnak.

“Vajon nem egymás testvérei-e a keresztények, akik közösségben vannak egymással, és ha ez a közösség nem is tökéletes, mégis nagyon élő és valóságos? Vajon nem Krisztus hív-e minket és nyit utat előttünk, hogy útitársként vele és mindazokkal együtt haladjunk, akik a társadalom perifériájára szorultak?” részlet az “Együtt az úton” levélből

bibliai jeleneteken alapuló képek

Karácsony már épphogy elmúlt, és se aranyat, se tömjént, se mirhát nem vittünk a jászolban született Jézus elé. De azt a vágyat annál inkább, hogy szeretnénk együtt odaállni mellé, napi háromszor időt tölteni vele, kis csoportban megosztani tapasztalatainkat meghallgatásról, úton levésről, Istennel és másokkal maradásról (Matthew testvér friss levele, az “Együtt az úton” alapján). Szerte Európából több ezer fiatal érkezett az új év előtt Ljubljanába, Szlovénia fővárosába, hogy a taizéi közösség, 48 plébánia és több mint 2000 vendéglátó együttes szervezésében pár napot itt töltsön, akik mind ajtajukat, mind szívüket megnyitották nekünk. Regnumi közösségünkből is többen részt vettünk a találkozón. Sokan a KIM által Budapestről indított busszal mentünk, de olyan is akadt, aki autóval utazott a helyszínre. Jó volt felismerni az ismerős arcokat a buszra várakozva, imán, workshopon vagy épp az étkezés előtti sorban állva.

Ljubljana festői városképe
Continue reading “Együtt az úton – ljubljanai taizéi találkozó”

ökumenikus taizéi ima – január 22.

Szeretettel hívjuk közös taizéi imára minden kedves Testvérünket, felekezeti hovatartozástól függetlenül!

nagykovácsi katolikus plébánia
2019. január 22. (kedd), 19:00“Isten azért küldte Krisztust a világba, hogy újraegyesítse az egész teremtést, és mindent magába foglaljon. Isten azért küldte őt, hogy egyetlen családba hívja az emberiséget: a különböző földrészekről, eltérő kultúrákból való és más-más nyelven beszélő férfiakat és nőket, gyerekeket és időseket. Akár egymással szembenálló nemzetek tagjait is. Sokan törekednek arra, hogy a keresztények összefogjanak annak érdekében, hogy megosztottságuk ne homályosítsa el az egyetemes testvériség üzenetét, amelyet Krisztus hozott a világba. Örüljünk más keresztények Istentől kapott ajándékainak!” Alois testvér

taizéi ima – második félév

“Egyszer megkérdezték egy rabbitól, hogy mi a különbség a Genezáreti-tó és a Holt-tenger között, amelyeket ugyanúgy a Jordán vize táplál. A rabbi azt mondta: a Genezáreti-tó tovább adja azt a vizet, amit befogad. A Holt-tenger nem ad tovább semmit.” Székely János nyomán

A következő félévben is lesznek taizéi imák esténként, az alábbi napokon.

*február 16. (csütörtök)
*március 16. (csütörtök)
*április 28. (péntek)

Gitárt karokkal,

Marci

taizéi ima – első félév

“A Szent Márton-év legfontosabb üzenete mindannyiunk számára a közösség. Érdemes azon dolgoznunk, hogy első ránézésre különböző kultúrájú emberek hajlandóak legyenek egymással beszélni, egymástól tanulni, egymást elfogadni és rájönni arra, mennyire képesek gazdagítani egymást. Egy közösség a találkozásokban jön létre.” Várszegi Asztrik

Roger testvér közösségének lelkisége többünkre inspirálóan hat. Öröm, egyszerűség, irgalmasság. Az elmúlt években jónéhány alkalommal szerveztünk taizéi imát a plébánia emeleti hittantermében, ahol Gábor Atya támogatásának hála igazán meghitt hangulat fogadta az erre járókat (zsámolyok, ikonok, mécsesek). Az imát ökumenikus szellemben végezzük, így az itt lakó vagy csak éppen erre járó keresztényeket felekezeti hovatartozástól függetlenül szeretettel hívjuk! Vannak távlatok.

* október 20. (csütörtök), 20:00-21:15
* november 24. (csütörtök), 19:00-20:15

Bízva a találkozásban,

Marci

taizéi ima – második félév

“Keresztényként nem zárkózhatunk be önmagunkba, hanem mindig nyitottnak kell lennünk mások felé és másokért!” Ferenc pápa

Kedves Idelátogatók!

Elnézve a világ alakulását szükség van arra, amit Taizé képviselni szeretne. Szükség van arra, hogy a saját kiabálásunkon túl néha oda tudjunk figyelni Istenre. Hogy időnként megálljunk, mikor a tempó már nem fokozható. Hogy meglássuk a másik emberben Jézust, akinek szüksége van ránk. És akire nekünk legalább akkora szükségünk van. A pápa irgalmasságról, a RM nyitottságról, Taizé a kiengesztelődéről tanít minket ebben az esztendőben. Keressük a legnagyobb közös osztót.

A következő napokon hívlak Titeket taizéi imára a félév során:
*február 18. (csütörtök)
*március 18. (péntek)
*április 21. (csütörtök)
*május 13. (péntek)

Az ima előre látható
*ideje: 19:00-20:15
*helye: plébánia, emeleti hittanterem

hangolódás, készülődés

Kérem, figyeljétek Gábor Atya hirdetéseit és a különböző e-csatornákat, hogy időben meghalljátok a konkrét meghívást!

Reménnyel és várakozással,

Marci