éves beszámoló – 2019

NRM krónika
2019

A 2019-es évben 14 regnumi csapat működött aktívan a Nagykovácsi Helyi Regnumban. A 14 csapatba kb. 170 gyermek/fiatal tartozik, akik 10 és 20 év közöttiek. 2019 szeptemberében indult el a legifjabb csapat a Tevék, a mostani negyedik osztályosokkal. Vezetőik Vajay Zsófi és Kocsis Kristóf, felnőtt segítőik Karlócai Daniella és Szikora Botond.

A csapatok heti rendszerességgel találkoznak, a legifjabbak a plébánián, 5. osztálytól felfelé pedig családoknál tartják az alkalmakat. A csapatok éves programjának része volt idén is, mint mindig, egy vagy két csapathétvége, azaz lelkigyakorlat és néhány hétvégi kirándulás.

A Nagykovácsi Helyi Regnum idei legnagyobb eseménye a júliusban megrendezett nagytábor volt Bodajk-Balinkán, ahol 320 fő vett részt. A tábor összköltségvetése 6,2 millió körüli volt, amihez három helyről is kaptunk támogatást:
* Nagykovácsi Önkormányzatától: 765.000 Ft
* Harangszó Alapítványtól: 400.000 Ft
* Nagy Regnumtól: 200.000 Ft
A regnumi csapatokba tartozó fiatalok alkották az egyik altábort 160 fővel, táborvezető Telek Tomi volt, a másik altáborban pedig a gyerekek szülei voltak és a csapatokba még nem tartozó kistestvérek, ott a táborvezető Stefán Judit volt.

Igyekszünk minden évben új fiatalokat találni a jövőben induló csapatok vezetéséhez. A Regnum akkreditált vezetőképzői segítenek felkészíteni őket a feladatra, ami minden évben várja a rátermett jelentkezőket. 2019 nyarán Kocsis Kristóf fejezte be sikeresen a regnumi vezetőképzőt, a Műhelyt. Telek Tomi és Timár Áron pedig a Patkoló nevű vezetőképzőt kezdte el. Idén szeptemberben 7 nagykovácsi fiatal futott be sikeresen a Műhely vezetőképző felvételijén (Papp Csenge, Sándor Sarolta, Muhari Dóri, Földesi Katinka, Budai Balázs, Németh Csongor, Bús Ármin), ők nyáron lesznek képzett vezetők.

2019 szeptemberében a mostani harmadik osztályos gyerekek közül 24-en csatlakoztak a Tojáshéjhoz, ahol évi 4-5 program során ismerkedhetnek a regnumi közösséggel. A tojáshéjprogramokat Tory Eszter és Pluzsik Marci vezetik.

A regnumi ünnepi misén, december 9-én közösségünk egyik tagja, Borbély Marci kapott elismerést a Regnum Marianum közösségtől, a Műhely vezetőképzőért végzett áldozatos munkájáért. Közösségünk tagját, Karlócai Gegit pedig idén szeptembertől rétegvezetői feladatokkal bízta meg a nagy Regnum.

Ebben a tanévben járt le a regnumi vezetőség hároméves szolgálata. Az elnök, Kapitány Ágoston volt, a vezetőségi tagok pedig, Muhari Péter, Kuti Imre és Karlócai Gegi. Hálás köszönet nekik lelkes munkájukért! Az új vezetőségi tagok szeptember óta: Földesiné Csiszér Anikó, Stefán Judit, Láng Marika és Muhari Péter lettek. Az elnöki feladatok ellátását pedig december közepe óta Tuba-Tegzes Timi vállalta el. A helyi regnumunk pénzügyeinek intézését szeptembertől Karlócai Orsi vállalta. Valamint Gábor atya és Csabai Feri állandó vezetőségi tagokként biztosítják a folytonosságot.

Kérjük a Jóisten áldását mindannyiunk munkájára!